Educational

Cerințe fundamentale ale proiectării seismice în P100-1

Scopul verificării structurilor la starea limită de serviciu este asigurarea funcţionării normale a construcţiei după acţiunea cutremurului de serviciu. Acest scop este denumit pe scurt "limitarea degradărilor". Scopul principal al verificării la Starea Limită Ultimă este prevenirea pierderilor de vieţi omeneşti şi împiedicarea rănirii grave a utilizatorilor sau a persoanelor din imediata vecinătate a clădirii, denumit pe scurt „Siguranța Vieții”.

Planșee cu nervuri dese

Publicat la 29.09.2012
Planşeele alcătuite din plăci şi grinzi principale au deschiderile limitate pentru a putea păstra în limite rezonabile raportul dintre greutatea plăcii şi încărcări. Astfel pentru plăci cu descărcare bidirecţională suprafaţa este limitată la 40-50mp. Pentru suprafeţe mai mari greutatea plăcii devine încărcarea care dimensionează şi soluţie devine nejustificată economic.

Plăci izolate cu descărcare unidirecțională

Publicat la 27.09.2012
Calculul eforturilor în panourile izolate de placă se poate face cu metodele specifice barelor. Se identifică direcţia de descărcare, natura reazemelor plăcii pe direcţia de descărcare, se izolează o fâşie de placă de lățime unitară orientată în lungul direcției de descărcare și se face calcul static ca pentru orice element de tip bară. Se obțin valorile eforturilor și se dimensionează armăturile.

Calculul eforturilor

Publicat la 28.09.2012
Calculul eforturilor în grinzi care nu sunt încărcate cu momente la capete din conlucrarea cu stâlpii se poate face rapid aplicând metoda echilibrului elastic sau metoda echilibrului limită.

Schematizarea pentru calcul

Publicat la 29.12.2013
Calculul eforturilor în grinzi se poate face cu metodele studiate la statica construcțiilor. Diferențele dintre structurile reale și structurile idealizate utilizate în calcul necesită însă schematizări potrivite. La grinzi sunt necesare în principal schematizări privind axa barei, secțiunea transversală, natura reazemelor și deschiderile de calcul.