Evaluare

Cauzele expulzării unui perete de închidere la o hală industrială

În urma unei furtuni, la un complex de hale industriale din Bucureşti s-a înregistrat un accident prin expulzarea unui perete exterior a halei Corp E din acest complex. Deasemenea, la toate halele complexului se înregistrează din apele de precipitaţii prin elementele de învelitoare şi prin elementele de tâmplărie termopan. Prezentul material stabileşte cauzele accidentului, măsurile de protecţie necesare, precum şi măsurile de remediere ale infiltraţiilor de ape din precipitaţii.

Ghidul de proiectare structurala pentru cladiri de beton publicat de AIJ

Ghidul japonez de proiectare AIJ Structural Design Guidelines for Reinforced Concrete Buildings prevede o metodă prin care deplasarea ultimă a unui element de beton armat (de tip grindă sau stâlp) este considerată a fi cea care corespunde intersecţiei curbei ce descrie comportarea la moment încovoietor, Vf-Δ, cu legea de comportare care descrie variaţiei forţei tăietoare capabile funcţie de deplasarea impusă, Vup.

Starea structurii unor fermentatoare din cadrul unei stații de tratare a apei uzate

În ansamblul obiectelor care constituie staţia de tratare a apei se găsesc două rezervoare cu funcţia de fermentatoare la care corpul cilindric este realizat din beton precomprimat cu fascicule de precomprimare dispuse în plan orizontal (formă circulară) şi fascicule verticale dispuse în lungul generatoarelor cilindrului. În vederea refuncţionalizării acestora se   investighează calitativ starea armăturii de pretensionare pe cele două direcţii şi să se formuleze un punct de vedere privind posibilitatea utilizării în continuare a acestor fermentatoare şi eventual, dacă este cazul, cu ce măsuri suplimentare de siguranţă.