Îndrumător de reabilitare seismică a clădirilor existente (anexa F P100-3)

Procedee de intervenție pentru componentele nestructurale din clădiri (CNS)

Acest capitol tratează CNS din punct de vedere al scopului reducerii riscului seismic, al criteriilor generale pentru alegerea şi verificarea soluţiei de intervenţie, al stabilirii nivelurilor de performanţă, al evaluării vulnerabilităţii şi a riscului seismic, al lucrărilor de reabilitare seismică și al procedeelor specifice de intervenţie pentru diferite categorii de CNS.