Introducere

Publicat la 20.10.2020 Scris de Viorel Popa
Tema exemplului de calcul

 O structură în cadre de beton, multitejată, amplasată în București, este dimensionată la acțiuni seismice și gravitaționale.  Structura are formă rectangulară în plan și este alcătuită din cadre plane așezate în lungul celor două direcții principale ortogonale. 

 În direcție longitudinală (X) structura are patru deschideri de 5,00 m, 6,00 m, 6,00 m și, respectiv, 5,00 m. În direcție transversală (Y) structura are trei travei de 6,00 m, 5,00 m și, respectiv, 6,00 m (Figura 1). 

 Materialele considerate sunt beton de clasa C25/30 şi oţel BSt500C.

Plan structură nivel curent

Elevația structurii

 

Conținutul exemplului de calcul

În această lucrare se prezintă note de calcul privind:

1)     Evaluarea acțiunilor gravitaționale 

2)     Predimensionarea elementelor structurale 

3)     Evaluarea acțiunii seismice de proiectare

4)     Combinarea efectelor acțiunilor

5)     Calculul structural

6)     Verificarea deplasărilor laterale

7)     Dimensionarea grinzilor și stâlpilor la încovoiere

8)     Dimensionarea grinzilor și stâlpilor la forță tăietoare

9)     Verificarea nodurilor.

 

Documente normative de referință

 La elaborarea acestui exemplu de calcul s-au respectat prevederile următoarelor documente tehnice normative aflate în vigoare referitoare la proiectarea structurilor de beton la acțiuni seismice:

-          P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică – partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri

-          CR 0 – 2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor, indicativ 

-          SR EN 1992-1-1:2004 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

-          SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională

 

Simboluri

În această lucrare s-au utilizat în principal următoarele simboluri:

ag acceleraţia orizontală a terenului pentru proiectare 

g acceleraţia gravitaţională

TB, TC, TD perioadele de control (colţ) ale spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei terenului 

β(T) spectrul normalizat de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei terenului

ds deplasarea laterală ca efect al acceleraţiei seismice

de deplasarea elastică sub încărcări seismice de proiectare

 factorul de reducere a valorii deplasării aplicat la starea limită de serviciu

 factor de amplificare al deplasării elastice în calculul deplasărilor la starea limită ultimă

Ed valoarea de proiectare a efectului acţiunii seismice (a efortului  sau deformaţiei)

Rd valoarea de proiectare a efortului capabil

Li dimensiunea planşeului perpendiculară pe direcţia acţiunii seismice

T1  perioada proprie fundamentală de vibraţie a clădirii în planul care conţine  direcţia orizontală considerată 

m masa totală a clădirii calculată ca suma a maselor de nivel 

λ    factorul de corecţie care ţine seama de contribuţia modului propriu 
fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia

Fi  forţa seismică orizontală static echivalentă de la nivelul i 

Fb  forţa tăietoare de bază corespunzătoare modului fundamental

n numărul de niveluri al clădirii

mi masa de nivel

zi  înălţimea nivelului i faţă de baza construcţiei considerată în model

Ac aria secţiunii transversale a unui element de beton

AS1 armăturile de la partea inferioară a unei grinzi

AS2 armăturile de la partea superioară a unei grinzi

Ash­ aria totală de etrieri orizontali într-un nod grindă-stâlp

Asv­ aria totală de armătură verticală într-un nod grindă-stâlp

MEd valoarea de proiectare a momentului încovoietor

ΣMRb suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile ale grinzilor care intră intr-un nod, în secțiunile învecinate nodurilor, corespunzătoare direcției și sensului considerat al acțiunii seismice

ΣMRc suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile ale stâlpilor care intră intr-un nod, în secțiunile învecinate nodurilor, corespunzătoare direcției și sensului considerat al acțiunii seismice

MRb,i valoarea de proiectare a momentului capabil în grinzi la capătul i

MRc,i valoarea de proiectare a momentului capabil în stâlpi la capătul i

NEd valoarea de proiectare a forţei axiale 

Vc valoarea de proiectare a forţei tăietoare în stâlp 

V'Ed forţa tăietoare rezultată din calculul structurii în combinaţia seismică de proiectare

VEd,max forţa tăietoare maximă asociată plastificării, ce acţionează la capătul unei grinzi 

VEd,min forţa tăietoare minimă asociată plastificării ce acţionează la capătul unei grinzi 

Vjhd valoarea de proiectare a forţei tăietoare în nod

b  lăţimea unei grinzi măsurată la partea inferioară

beff lăţimea de placă a unei grinzi cu secțiunea în formă de „T” la faţa stâlpului 

bc dimensiunea secţiunii transversale a unui stâlp

bj lăţimea de proiectare a nodului

bw lăţimea inimii unei grinzi

d înălţimea efectivă (utilă) a secţiunii elementului

dbL diametrul barelor longitudinale

dbw diametrul unui etrier

fcd valoarea de proiectare a rezistenţei la compresiune a betonului

fcm valoarea medie a rezistenţei la compresiune a betonului

fctm valoarea medie a rezistenţei la întindere a betonului

fyk valoarea caracteristică a limitei de curgere a oţelului

fyd valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a oţelului

fywd valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a armăturii transversale

hf grosimea plăcii la grinzi cu secţiune „T”

hs înălţimea de etaj

hw înălţimea secţiunii transversale a unei grinzi

lcl înălţimea liberă a unui stâlp

lcr lungimea zonei critice

s distanţa dintre armăturile transversale

xu­ înălţimea zonei comprimate

α1 factorul de multiplicare a forţei seismice orizontale corespunzător formării primei articulaţii plastice în sistem

αu factorul de multiplicare a forţei seismice orizontale corespunzător formării mecanismului cinematic global

γRd factor ce ţine seama de efectul incertitudinilor legate de model în ceea ce priveşte valorile de proiectare ale eforturilor capabile utilizate la estimarea eforturilor de calcul, în acord cu principiul proiectării capacităţii de rezistenţă; ţine seama de diferitele surse de suprarezistenţă

νd efortul axial mediu normalizat reprezentând raportul dintre valoarea de proiectare a forţei axiale, NEd, și Acfcd

ρ procentul de armare cu armătură întinsă

 

Discută acest articol pe forum. Nici un comentariu.

Lasă un comentariu