Comunitatea inginerească

Solitar sau solidar ? (AICPS 25 ani)

Publicat la 04.06.2015
In perioada 21-22 Mai 2015 a avut loc a XXV-a conferință a Asociației inginerilor proiectanți de structuri (AICPS). Cu acest prilej dl. ing. Dragoș MARCU a prezentat un material având la bază rezultatele sondajului de opinie realizat de către Encipedia.Prezentarea a mai conținut o analiză retrospectivă, precum și unele propuneri de dezvoltare viitoare a asociației.