Evaluare

Preambul

Această secțiune prezintă conținutul normativului „Cod de proiectare seismică — Partea a III-a —Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008”, material publicat în Monitorul Oficial 647 bis din 01.10.2009 şi în consecinţă aflat în vigoare pe teritoriul tării noastre.