Legea de comportare pentru element forță-deplasare

Pornind de la diagrama moment curbură pentru un element dat se poate determina diagrama forţă deplasare în regim de încărcare monoton-crescătoare, dacă se cunoaşte distribuţia curburii pe lungimea elementului. Distribuţia curburii este uşor de anticipat în cazul domeniului de comportare elastică.

Aceast articol necesită autentificare.

Autentificare