Legea de comportare pentru sectiune moment-curbură

In literatura de specialitate sunt disponibile numeroase procedee pentru determinarea relaţiilor forţă deplasare pentru elementele de beton armat. Aceste procedee se bazează fie pe formulări analitice, fie rezultă din prelucrarea unor studii experimentale extinse. Pentru secţiuni de formă şi armare oarecare se poate face pe baza considerării simultane a condiţiilor statice, geometrice şi a legilor de comportare a materialelor (oţel, beton).

Aceast articol necesită autentificare.

Autentificare