Evaluare

C 254-2017 - Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare

La data de 13.06.2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 438 ordinul MDRAPFE din data de 06.06.2017 privind intrarea în vigoare a reglementării tehnice C 254 - 2017 intitulată "Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală "rezistență și stabilitate"". Textul reglementării poate fi consultat și în această secțiune a Encipedia.

Consolidare clădire birouri S+P+2E+M

Obiectul articolului este descrierea măsurilor de consolidare al unei clădiri de birouri, în cadre de beton armat, cu un regim de înălţime S+P+2E+M. Măsurile de consolidare au rezultat necesare datorită slabei capacităţi a stâlpilor la solicitările de moment încovoietor şi în special de fortă tăietoare şi presupun creşterea capacităţii acestora prin cămăşuirea cu profile metalice. Deasemenea, soluţia are ca scop o afectare minimă a funcţionalităţii clădirii(click pe titlu pentru a citi şi restul articolului)

Comportarea stâlpilor de beton armat solicitaţi la compresiune excentrică oblică

Calculul elementelor de beton armat solicitate la compresiune excentrică oblică este redus de multe ori in practica de proiectare la un calcul pe direcţiile principale ale secţiunii elementelor. Influenţa acestei simplificări asupra rezultatelor obţinute este neglijabilă doar atunci când răspunsul elementului urmăreşte direcţia acţiunii, sau atunci când elementul considerat este dezvoltat predominant pe o anumită direcţie (pereţi).

Expertiză tehnică calitativă a unui imobil de zidărie construit înainte de 1940

Clădirea care face obiectul prezentului material are regim de înălţime parter şi a fost realizată în primii ani ai secolului XX, având vârsta de aproximativ un secol. Alcătuirea structurală corespunde perioadei de început a secolului trecut, pentru construcţii cu un singur nivel (parter). Elementele verticale structurale sunt pereţi de zidărie simplă de cărămidă, cu planşeu de lemn şi pod pe şarpantă din material lemnos şi învelitoare de tablă. Zidăria pereţilor nu are elemente de confinare, nici pe direcţie orizontală (centuri) nici pe direcţie verticală (stâlpişori).(click pe titlu pentru a citi restul articolului)