Expertul tehnic în construcții

Publicat la 31.01.2018 Scris de Encipedia

O construcție de calitate trebuie să fie realizată și menținută astfel încât aceasta să îndeplinească urmatoarele criterii: să fie rezistentă și stabilă, să ofere siguranță în caz de incendiu și în exploatare, să fie izolată termic și împotriva zgomotului și să utilizeze energie cu economie. Rolul expertului tehnic este acela de a analiza cu discernământ funcționarea acestor parametri la construcțiile existente și de a prescrie soluții de remediere în cazurile în care funcționarea acestor parametri este deficitară sau inexistentă.

Expertul tehnic în construcții este o persoană absolventă a unei facultăți tehnice, cu vechime și recunoaștere în domeniu. Calitatea de expert tehnic este atestată prin examen de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și reînnoită la fiecare 5 ani.

Produsul analizei expertului tehnic  se numește raport de expertiză tehnică.

Expertiza tehnică se realizează la cererea unui beneficiar sau a unei autorități  și presupune analiza complexă a stării unei construcții, atât calitativă cât și cantitativă și sintetizarea acestei  analize prin prezentarea concluziilor și a soluțiilor tehnice de intervenție într-un raport de expertiză tehnică. În construcții există expertiza tehnică pentru mai multe domenii de activitate. Astfel, în funcție de specializarea pe care o au , experții tehnici pot cerceta structura de rezistență, securitatea la incendiu, starea instalațiilor, siguranța în exploatare ș.a. 

O parte însemnată din  expertizele tehnice se întocmesc pentru intervențiile privind rezistența și stabilitatea unei construcții, cum ar fi lucrările de consolidare, reconstruire, extindere sau desființare parțială, cât și lucrările de reparații. Orice intervenție asupra unei construcții existente  precum și edificarea totală sau parțială unei construcții noi care poate afecta siguranța și stabilitatea construcțiilor existente învecinate sunt în mod obligatoriu supuse procesului de expertizare. Experților tehnici specializați în acest tip de intervenții le este atribuită exigența A, dar pe lângă acest tip de cerință există și alte niveluri de exigență.  

Expertul tehnic își asumă responsabilitatea pentru soluțiile tehnice oferite pe toata durata de existență a construcției și  răspunde solidar cu ceilalți factori implicați în activitatea de concepere, realizare și exploatare a construcțiilor. Răspunderile sunt reglementate de legea 10/1995 privind calitatea în construcții și pot fi de natură contravențională sau penală în funcție de gravitatea abaterii de la lege.

Discută acest articol pe forum. Nici un comentariu.

Lasă un comentariu