Verificatorul de proiecte

Publicat la 31.01.2018 Scris de Encipedia

Sistemul calității în construcții presupune relația unitară dintre factorii care contribuie la realizarea etapelor de concepere, executare și utilizare a unei construcții de calitate. În acest sistem, specialistul verificator de proiecte este, în principiu, stabilit de către investitor și are rolul de a  asigura nivelul de calitate corespunzător al documentației tehnice elaborate de către proiectant.

Specialistul verificator de proiecte este o persoană absolventă a unei facultăți tehnice, cu vechime și recunoaștere în domeniu. Calitatea de verificator tehnic de proiecte este atestată prin examen de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și reînoită la fiecare 5 ani.

Un verificator tehnic poate fi atestat în una sau mai multe exigențe în domeniul construcțiilor. Astfel, există verificatori de proiecte atestați pentru exigența A „rezistență și stabilitate” sau pentru alte exigențe precum „siguranță în exploatare”, „siguranță la incendiu”, „izolare fonică”, „izolare termică” precum și  exigențe pentru instalații. Verificatorul de proiecte poate efectua verificări numai pentru specializările în care a fost atestat.

Verificatorul tehnic atestat trebuie să țină la zi un registru de evidență al proiectelor verificate.

Verificarea calității proiectului asigurată de verificatorul de proiect este obligatorie pentru toate construcțiile noi, precum și pentru proiectele întocmite pentru  lucrări de modernizare, transformare, consolidare și reparații.

Specialistul verificator de proiecte atestat, răspunde în mod solidar împreuna cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului. Răspunderile sunt reglementate de legea 10/1995 privind calitatea în construcții și pot fi de natură contravențională sau penală în funcție de gravitatea abaterii de la lege.

Discută acest articol pe forum. Nici un comentariu.

Lasă un comentariu