Reguli/cerințe de bază

Capitolul 2 descrie codul de proiectare din punct de vedere al regulilor de bază, al managementului siguranței, al duratei de viață proiectată și al durabilității unei construcții și al managementului calității.

Aceast articol necesită autentificare.

Autentificare