Condiții minime constructive pentru elementele structurale din beton armat

Publicat la 15.03.2017 Scris de Nicu Stoica

          Proiectarea seismică a clădirilor și construcțiilor, în conformitate cu principiile și prevederile codului de proiectare seismică, P100-1/2013, presupune și respectarea unor condiții minime constructive în alcătuirea elementelor structurale în funcție de clasa de ductilitate aleasă. Aceasta presupune și încadrarea sistemului structural într-o clasă de ductilitate în funcţie de capacitatea de disipare a energiei şi de rezistenţa la forţe laterale.

Clasele uzuale definite de către P100-1/2013 sunt: DCH (clasa înaltă de ductilitate) sau DCM (clasa medie de ductilitate). Structurile proiectate pentru DCH au ductilitate de ansamblu şi locală superioară celor proiectate pentru DCM. Încadrarea într-o clasă de ductilitate este cuantificată prin alegerea unui factor de comportare (q) corespunzător. Cu cât factorul de comportare este mai mare cu atât elementele structurale trebuie să disipe mai multă energie printr-o comportare histeretică stabilă și predictibilă. 

Asigurarea ductilității elementelor structurale se face, printre altele, prin respectarea unui set minim de condiții. În cele ce urmează se prezintă o sintetizare a condițiilor de alcătuire și armare pentru diverse elemente structurale de beton armat (grinzi, stâlpi, pereți, noduri). Pentru clasa DCL, în general, se vor utiliza prescripțiile din SR EN 1992-1-1-2004 și Anexa Națională. Pentru ușurința parcurgerii s-a utilizat o numerotare (G, S, P, N), paragrafe ce se regăsesc în norme sub o altă numerotare.

    1. Grindă

Element structural solicitat preponderent de încărcări transversale, la care efortul axial mediu normalizat este mai mic decât 0.10. Convenție de semn: eforturile de compresiune sunt considerate pozitive.

 

   2. Stâlp

Element structural care susţine încărcări gravitaţionale preponderent prin compresiune axială, la care efortul axial mediu de compresiune normalizat, νd, este mai mare decât 0.10.

Lungimile de ancorare vor fi cu 20% mai mari decât cele determinate conform SR EN 1992-1-1, vezi desen(G25). Pentru stâlpii întinși vor fi cu 50% mai mari. Armăturile transversale, etrieri și agrafe, din grinzi, stâlpi și pereți vor fi prevăzute cu cârlige cu lungimea 10 dbw îndoite la un unghi de 135°.

3. Perete

Element structural vertical care susţine alte elemente, la care raportul dimensiunilor laturilor secţiunii transversale lw /bw ≥ 4.

4. Nod de cadru

Zona de legătura dintre stâlpii şi grinzile structurilor tip cadru, inclusă între secţiunile transversale de la limita acestor elemente.

De aici (condiții_constructive_P100-1-2013.zip) se pot descărca tabelele prezentate.

 

 

 

 

 

 

 

 

Discută acest articol pe forum. Nici un comentariu.

Lasă un comentariu