Profesorul Radu Petrovici

Scris de Encipedia

Profesorul Radu Petrovici a absolvit Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole a Institutului de Construcții București în anul 1960. A urmat apoi studiile doctorale la aceeași universitate cu teza „Metode probabilistice în ingineria seismică”. Din 1964 a ocupat funcția de asistent universitar la Institutul de Arhitectură Ion Mincu. În paralel, a lucrat ca inginer structurist la Proiect București și Institutul de proiectare Carpați.

Între 1972 și 1976 a activat ca profesor de Teoria structurilor la Școala Națională Politehnică din Alger. După revenirea în țară a lucrat coordonat echipele de ingineri proiectanți de la Romproiect. Între 1990 și 1991 a ocupat funcția de director la Direcția de Reglementări tehnice în construcții de la Ministerul Lucrărilor Publice. După aceea a activat ca profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu pentru 18 ani.

A contribuit substanțial la introducerea în practică a actualului sistem de asigurare a calității în construcții, la începutul anilor 1990. A coordonat echipa de elaborare a Normativului de proiectare seismică P100/92. A participat apoi la elaborarea reglementărilor tehnice MP 025-04, P100-1/2006, CR6-2006, CR6-2013 și P100-1/2013.

A fost vicepreședinte al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri și a participat ca membru în Comisia de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții.

Înconjurat de cărți, domnul profesor și-a dedicat viața profesiei de inginer. Întotdeauna la curent cu cele mai noi cercetări din domeniul ingineriei seismice, profesorul avea întotdeauna plăcerea discuțiilor profesionale. La 14 ianuarie 2021, profesorul Petrovici ne-a părăsit. Îi mulțumim pentru sprijinul adus profesiei de inginer constructor din România.