Proiectare

Grinda cu o singură deschidere. Mărimi statice uzuale

Publicat la 14.02.2013
În unele calcule inginereşti este necesară evaluarea rapidă a mărimilor statice uzuale (forţe generalizate, deplasări). Acest articol prezintă valorile forţelor tăietoare şi a momentelor încovoietoare, precum şi cele ale deplasărilor, pentru grinda cu o deschidere şi cu diverse scheme de rezemare.

Exemplu de calcul

Calculul de rezistență al unui stâlp prefabricat presupune dimensionarea armăturii longitudinale și transversale din solicitările de compresiune excentrică și forță tăietoare, precum și verificările specifice de zveltețe, însoțite de respectarea prevederilor constructive. Calculul s-a efectuat conform SREN 1992-1-1:2004 ( Eurocode 2)

Echivalentul marcă-clasă a diferitelor calităţi de beton

Publicat la 03.01.2013
Anterior în ţara noastră, aprecierea rezistenţelor mecanice ale betonului se facea prin abordări deterministe, considerându-se în calcul rezistenţa medie a valorilor înregistrate pe cuburi (marca betonului). Abordările de ordin mai recent, probabilistice, consideră în calcul o valoare asociată unei probabilităţi de nedepăşire (de obicei 5%). Această abordare duce la definirea clasei betonului. Deasemenea, normele europene (SR EN 1992-1-1:2004 - Eurocode2) consideră şi ele în calcul această abordare probabilistică. Orientativ, pentru uzul inginerului proiectant se pot stabili nivele de echivalenţă între aceste abordări.