Proiectare

Anexa B (normativă) - Intervalul mediu de recurență al încărcării din zăpadă pe sol

(1) Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, sk , este definită cu 2% probabilitate de depășire într-un an (probabilitatea de nedepășire într-un an este 98%) sau, echivalent, este definită cu un interval mediu de recurență IMR =50 ani.
(2) Relația dintre intervalul mediu de recurență IMR = N ani și probabilitatea de nedepășire într-un an, este: N = 1 / (1-p)În Tabelul B.1 este data corespondentă dintre IMR și p pentru valori uzuale.

Anexa C (informativă) - Greutatea specifică a zăpezii

(1) Greutatea specifică a zăpezii variază în timp. În general aceasta crește cu durata de existență (vârstă) a stratului de zăpadă și depinde de poziția geografică, climă și altitudinea amplasamentului.
(2) Cu excepția cazurilor unde valori ale greutății specifice sunt indicate în Capitolele 1 ÷ 7, pentru greutățile specifice ale zăpezii pe sol se pot utiliza valorile orientative prezentate în Tabelul C.1.