Educational

Q3 - plăci plane

Publicat la 11.04.2013
Placa din figură armată cu 5 bare de diametru 10mm, pe metru, la ambele fete, pe ambele directii, îndeplinește condiția de rezistență la încovoiere pentru o încărcare de 2t/m2? (se admite redistribuția eforturilor prin deformații postelastice ale armăturii)

Q2 - grinzi de beton armat

Publicat la 17.03.2013
Să se dimensioneze armătura longitudinală din grinda prefabricată considerând că grinda este ăncărcată gravitațional de panele de acoperiș așezate la partea superioară grinzii a căror reacțiune este de 300kN și, respectiv, 200kN.

Predimensionarea elementelor structurale

În cazul structurilor static nedeterminate, distribuția eforturilor cauzate de acțiuni exterioare în elementele structurale depinde de rigiditatea elementelor. Pentru determinarea eforturilor și deformațiilor prin calcul structural este necesară stabilirea în prealabil a dimensiunilor secțiunilor transversale ale elementelor structurale. Această fază de proiectare se numește faza de predimensionare. Dimensiunile secțiunilor stabilite în faza de predimensionare se verifică și, eventual, se modifică în urma efectuării calculului structural, în faza de dimensionare a a structurii.

Q3 - grinzi de beton armat

Publicat la 17.03.2013
Verificați dacă secțiunea de beton propusă este suficientă și dimensionați armătura transversală și longitudinală pentru grinda din figură. Grinda este rezemată pe stâlpi prin intermediul a două plăcuțe metalice 60x60x20mm. Grinda este încărcată conform schiței cu câte patru perechi de forțe de 200kN așezate pe talpa de la partea de jos. Aceste valori reprezintă valorile caracteristice ale încărcării. Grinda este realizată din beton C30/35 și se va arma cu oțel BST500. 

Q4 - plăci plane

Publicat la 15.03.2013
Pentru o placă încărcată uniform distribuit având schema de rezemare conform figurii de mai jos care este raportul dintre încărcarea maximă pe care o poate suporta placa şi încărcarea corespunzătoare intrării în curgere (formării primei linii de plastificare)?