Grinzi cu axa frântă

Publicat la 28.09.2012 Scris de Viorel Popa
În practică există numeroase situații în care este necesar să se realizeze grinzi cu axa frântă. Este cazul, de exemplu, grinzilor prefabricate de acoperiș sau al grinzilor care mărginesc rampele scărilor.

Aceast articol necesită autentificare.

Autentificare