Infotehnic

Predicția cutremurelor

Publicat la 31.10.2013
Predicția cutremurelor urmărește specificarea mărimii,a locului și a momentului de timp la care se va produce un cutremur major. În lume nu există formate standardizate pentru predicția cutremurelor. Se folosesc diferite tehnici cum sunt cele bazate, de exemplu, pe comportamentul animalelor, creșterea emisiilor de radon de la nivelul solului sau modificarea raportului dintre vitezele de transmitere a undelor secundare și principale prin teren.

Măsurarea cutremurelor.Magnitudinea și intensitatea

Publicat la 31.01.2018
Mărimea unui cutremur poate fi descrisă şi calculată cu ajutorul intensității și respectiv a magnitudinii. Constatarea și delimitarea cutremurelor în funcție de amploarea lor sunt evidenţiate de acești doi parametri de măsurare a evenimentului seismic.(click pe titlu pentru a citi restul articolului).

Seminar Pfeifer - Sibiu

Publicat la 18.09.2018
La data de 11 septembrie 2018 a avut loc seminarul Pfeifer de la Sibiu, cu titlul "Sisteme de prindere în zone seismice". Prezentarea "Calculul planșeelor dală în zone seismice" din cadrul seminarului este disponibilă în cadrul acestui articol. Prezentarea a fost structurată în două părți, prima descriind un studiu de caz asupra prăbușirii unei structuri cu funcția de parcare subterană în Tel Aviv, Israel, iar a doua parte evidențieaza prevederile conținute în propunerea de modificare a normativului P100-1/2013, referitoare la structurile cu planșee dală

Expertul tehnic în construcții

Publicat la 31.01.2018
O construcție de calitate trebuie să fie realizată și menținută astfel încât aceasta să îndeplinească urmatoarele criterii: să fie rezistentă și stabilă, să ofere siguranță în caz de incendiu și în exploatare, să fie izolată termic și împotriva zgomotului și să utilizeze energie cu economie. Rolul expertului tehnic este acela de a analiza cu discernământ funcționarea acestor parametri la construcțiile existente și de a prescrie soluții de remediere în cazurile în care funcționarea acestor parametri este deficitară sau inexistentă.

Verificatorul de proiecte

Publicat la 31.01.2018
Sistemul calității în construcții presupune relația unitară dintre factorii care contribuie la realizarea etapelor de concepere, executare și utilizare a unei construcții de calitate. În acest sistem, specialistul verificator de proiecte este, în principiu, stabilit de către investitor și are rolul de a asigura nivelul de calitate corespunzător al documentației tehnice elaborate de către proiectant.

Solitar sau solidar ? (AICPS 25 ani)

Publicat la 04.06.2015
In perioada 21-22 Mai 2015 a avut loc a XXV-a conferință a Asociației inginerilor proiectanți de structuri (AICPS). Cu acest prilej dl. ing. Dragoș MARCU a prezentat un material având la bază rezultatele sondajului de opinie realizat de către Encipedia.Prezentarea a mai conținut o analiză retrospectivă, precum și unele propuneri de dezvoltare viitoare a asociației.