Grinzi

Q2 - grinzi de beton armat

Publicat la 17.03.2013
Să se dimensioneze armătura longitudinală din grinda prefabricată considerând că grinda este ăncărcată gravitațional de panele de acoperiș așezate la partea superioară grinzii a căror reacțiune este de 300kN și, respectiv, 200kN.

Q3 - grinzi de beton armat

Publicat la 17.03.2013
Verificați dacă secțiunea de beton propusă este suficientă și dimensionați armătura transversală și longitudinală pentru grinda din figură. Grinda este rezemată pe stâlpi prin intermediul a două plăcuțe metalice 60x60x20mm. Grinda este încărcată conform schiței cu câte patru perechi de forțe de 200kN așezate pe talpa de la partea de jos. Aceste valori reprezintă valorile caracteristice ale încărcării. Grinda este realizată din beton C30/35 și se va arma cu oțel BST500. 

Q5 - Grinzi de beton armat

Publicat la 25.03.2013
În care dintre cele patru figuri este reprezentată mai fidel starea de fisurare a unei grinzi simplu rezemate, încărcată cu patru forţe concentrate la partea superioară?

Q7 - Grinzi de beton armat

Publicat la 25.03.2013
În care dintre cele patru figuri este reprezentată mai fidel starea de fisurare a unei grinzi simplu rezemate, încărcată cu patru forțe concentrate aplicate la partea de jos?

Q8 - Grinzi de beton armat

Publicat la 24.03.2013
Care dintre cele trei soluții de armare este mai potrivită pentru grinda din figură? Grinda este încărcată gravitațional uniform distribuit în direcție orizontală. Justificați răspunsul!

Q9 - Grinzi de beton armat

Publicat la 24.03.2013
Care solutie de armare este mai potrivita pentru grinda din figură? Grinda este încărcată gravitațional uniform distribuit în direcție orizontală. Justificați răspunsul!