Etabs

Analiza Pushover

Calculul static neliniar (pushover) reprezintă metoda de analiză neliniară cea mai răspândită şi uşor de aplicat în condiţiile actuale ale dezvoltării programelor de calcul. Articolul prezintă succint ordinea operațiilor necesare rulării unei analize pushover în ETABS, precum și interpretarea rezultatelor obținute.

Modulul Section Designer -Analiza secţională

Modulul Section Designer, înglobat în programul de calcul ETABS oferă o serie de informaţii folositoare legate de calculul structural secţional. Printre aceastea se evidenţiază determinarea suprafeţelor de interacţiune pentru orice tip de secţiune introdusă în acest modul, precum şi trasarea diagramelor moment-curbură aferente.

Analiza elastic neliniară a elementelor metalice de tip bară solicitate axial

În modelarea pentru calcul a elementelor metalice de tip bară apare deseori necesitatea considerării proprietăților elastic neliniare ale acestora la solicitări axiale (flambaj elastic). Un exemplu elocvent de aplicare a acestui tip de analiză este cel al calculului contravântuirilor orizontale ale unui acoperiș din elemente metalice.

Analiza modală cu spectre de răspuns conform P100-1/2012

Acest mod de analiză se folosește în special pentru clădirile care nu îndeplinesc criteriile de regularitate pe orizontală și verticală impuse de către normativul P100, dar este aplicabil oricărui tip de clădire analizată. Calculul cu spectre are ca obiectiv stabilirea răspunsului structurii ținând cont atât de caracteristicile dinamice proprii cât și de cele ale amplasamentului.

Considerarea opțiunii de diafragmă semi-rigidă

În cazul calculului cu forțe laterale echivalente este necesară considerarea efectelor de torsiune accidentală. Acestea pot fi modelate în programul Etabs prin impunerea unui efect de diafragmă la nivelul planșeelor (rigidă sau semi-rigidă). Impunerea efectului de diafragmă rigidă este descoperitor în cazul structurilor în care acesta nu este realizabil datorită alcătuirii (diferențe însemnate de rigiditate între elementele verticale). Considerarea unei diafragme semi-rigide în aceste cazuri are rolul de a îndepărta acest neajuns.