Inovare

Studiu experimental privind îmbinările grinzilor prefabricate cu continuitate de moment

Publicat la 31.10.2019
Realizarea îmbinărilor dintre grinzi și stâlpi prefabricați care să permită transferul momentelor încovoietoare este o necesitate a industriei prefabricatelor și o provocare pentru inginerii proiectanți. Experiența cutremurelor anterioare în țări cu inginerie seismică avansată arată că îmbinările dintre grinzi și stâlpi pot reprezenta punctul sensibil al structurilor prefabricate solicitate de acțiuni seismice severe. Cerințele mari de deplasare cauzate de cutremurele din sursă Vrancea necesită realizarea unor structuri cu rigiditate mare la acțiuni orizontale. În cazul structurilor prefabricate, conectarea rigidă a grinzilor și stâlpilor este o soluție pentru menținerea în limite acceptabile a gabaritelor acestor elemente. În articol se prezintă rezultatele preliminare ale unui studiu experimental privind îmbinarea grinzilor și stâlpilor prefabricați utilizând teci injectate cu mortar și dispozitive de îmbinare cap la cap. Studiul experimental a arătat că soluția de îmbinare permite mobilizarea întregii capacități de rezistență la încovoiere a grinzii și are o comportare histeretică stabilă.

Globalworth Tower

Publicat la 18.05.2016
În acest articol se prezinta proiectul structurii clădirii Globalworth Tower (cunoscută anterior ca Bucharest One) amplasată în strada Barbu Văcărescu nr. 201, în centrul noului district de afaceri din nordul Bucureștiului. Clădirea are înălțimea supraterană de 120 m, având în componență trei subsoluri, parter, mezanin, 26 de etaje și un etaj tehnic.

Analiză probabilistică de hazard seismic pentru România

Publicat la 06.05.2016
Acest articol prezintă o parte din rezultatele preliminare privitoare la evaluarea hazardului seismic pentru România obținute în proiectul naţional de cercetare BIGSEES finanţat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. Scopul proiectului BIGSEES este analiza aprofundată a aplicabilității unitare a prevederilor din standardul european de proiectare seismică a clădirilor - Eurocode 8 - referitoare la acțiunea seismică, în contextul seismicității României (hazard seismic generat pentru o mare parte din ţară de către sursa seismică subcrustală Vrancea). Tot în acest articol sunt analizate o serie de observații referitoare la capitolul 3 din codul de proiectare antiseismică P100-1/2013, precum şi la aplicabilitatea metodei de evaluare probabilistică a hazardului seismic pentru România