Placi plane

Q3 - plăci plane

Publicat la 11.04.2013
Placa din figură armată cu 5 bare de diametru 10mm, pe metru, la ambele fete, pe ambele directii, îndeplinește condiția de rezistență la încovoiere pentru o încărcare de 2t/m2? (se admite redistribuția eforturilor prin deformații postelastice ale armăturii)

Q4 - plăci plane

Publicat la 15.03.2013
Pentru o placă încărcată uniform distribuit având schema de rezemare conform figurii de mai jos care este raportul dintre încărcarea maximă pe care o poate suporta placa şi încărcarea corespunzătoare intrării în curgere (formării primei linii de plastificare)?

Q5 - plăci plane

Publicat la 15.03.2013
Pentru o placă încărcată uniform distribuit având schema de rezemare conform figurii de mai jos care încărcarea maximă corespunzătoare limitei superioare a răspunsului elastic?

Q6 - plăci plane

Publicat la 15.03.2013
Care este valoarea încărcării gravitaționale uniform distribuită, qmax, pe care o poate suporta placa din figură rezemată conform (a) si armată conform (b)?

Q8 - plăci plane

Publicat la 16.03.2013
Pentru placa din figură cum se justifică procentul de armare mai scăzut al plăcii, la partea de jos, pe direcție transversală comparativ cu cel din direcție longitudinală?

Q9 - plăci plane

Publicat la 16.03.2013
Se dă copertina din figură, care adăpotește un peron pentru tren. Placa reazemă pe un șir de stâlpi cu sectiunea 25x40, aflați la distanța interax de 8,00m, prin intermediul unei grinzi longitudinale cu secțiunea 25x60.

Q10 - plăci plane

Publicat la 16.03.2013
Determinați încărcarea uniform distribuită maximă pe care o poate suporta un panou pătrat de placă rezemat pe două laturi opuse. Placa este armată în planul median cu o singură plasă.

Q11 - plăci plane

Publicat la 16.03.2013
Care dintre plăcile de mai jos, încărcate uniform distribuit pe toată suprafața, descarcă preponderent pe o direcția laturii mai scurte? Care dintre plăci are strict descărcare unidirecțională?