Aspecte legislative

Expertul tehnic în construcții

Publicat la 31.01.2018
O construcție de calitate trebuie să fie realizată și menținută astfel încât aceasta să îndeplinească urmatoarele criterii: să fie rezistentă și stabilă, să ofere siguranță în caz de incendiu și în exploatare, să fie izolată termic și împotriva zgomotului și să utilizeze energie cu economie. Rolul expertului tehnic este acela de a analiza cu discernământ funcționarea acestor parametri la construcțiile existente și de a prescrie soluții de remediere în cazurile în care funcționarea acestor parametri este deficitară sau inexistentă.

Verificatorul de proiecte

Publicat la 31.01.2018
Sistemul calității în construcții presupune relația unitară dintre factorii care contribuie la realizarea etapelor de concepere, executare și utilizare a unei construcții de calitate. În acest sistem, specialistul verificator de proiecte este, în principiu, stabilit de către investitor și are rolul de a asigura nivelul de calitate corespunzător al documentației tehnice elaborate de către proiectant.