Structuri cu pereti de beton armat - exemplu de calcul

Anexa A - Metoda exactă de calcul a armăturii longitudinale

Determinarea directă a armăturii de la extremităţile secţiunii printr-un calcul de dimensionare cu metoda simplificată de calcul a secţiunilor de beton armat nu este posibilă. Spre deosebire de cazul secţiunilor de grinzi şi stâlpi, în cazul pereţilor nu se poate neglija contribuţia armăturii de pe inima secţiunii, aceasta fiind una dintre ipotezele de bază din metoda simplificată. Astfe, în anexa de față se prezintă schematic metoda exactă de calcul.