Plăci plane de beton armat

Plăci izolate cu descărcare unidirecțională

Publicat la 27.09.2012
Calculul eforturilor în panourile izolate de placă se poate face cu metodele specifice barelor. Se identifică direcţia de descărcare, natura reazemelor plăcii pe direcţia de descărcare, se izolează o fâşie de placă de lățime unitară orientată în lungul direcției de descărcare și se face calcul static ca pentru orice element de tip bară. Se obțin valorile eforturilor și se dimensionează armăturile.

Plăci cu descărcare bidirecțională. Metoda echilibrului limită.

Publicat la 14.03.2013
Sub încărcări monoton crescătoare un panou de placă cu descărcare bidirecțională prezintă stadii de răspuns similare celor enumerate pentru plăci cu descărcare unidirecțională. După o anumită valoare a încărcării armăturile longitudinale intră în curgere, rând pe rând, până când prin liniile de plastificare care se formează placa se transformă într-un mecanism cinematic cu un grad de libertate.