Grinzi scurte de beton armat

Noțiuni introductive

Publicat la 05.10.2012
Grinzile perete sunt elemente de tip placă cu încărcările şi reacţiunile cuprinse în planul median. Încadrarea unui element structural în această categorie se face în funcție de proporțiile sale geometrice și modul de rezemare.

Dispunerea armăturii în inima grinzilor

Publicat la 05.10.2012
Armăturile din inima grinzii au rolul de a echilibra eforturile de întindere și compresiune care se dezvoltă astfel încât încărcările să poată fi transmise către reazeme cu deformații minime de ansamblu. Tabloul traiectoriilor eforturilor principale de întindere și compresiune arată modul în care armătura din inimă trebuie dispusă.

Calculul prin metoda Strut&Tie

Publicat la 05.10.2012
Alternativ celor prezentate anterior, determinarea stării de eforturi în grinda perete se poate face utilizând modele de calcul Strut&Tie. Aceste modele pot fi utilizate pentru dimensionarea sau verificarea grinzilor perete. Pentru o grindă perete încărcată și rezemată direct un model strut&tie sintetic este prezentat în figura următoare. Forța uniform distribuită a fost schematizată prin două forțe concentrate de valori egale pl/2 amplasate la distanța l/4 față de fețele laterale ale grinzii. Acest model este în concordanță cu starea de eforturi rezultată din calcul elastic și cu traiectoriile eforturilor principale.

Console scurte

Publicat la 28.09.2012
Consolele scurte sunt elemente ce au schema statică de consolă şi au înălţimea utilă a secţiunii (d) mai mare decât distanţa dintre punctul de aplicare a încărcării şi secţiunea teoretică de încastrare. (raportul d/l este mai mic decât 1), Pentru aceste elemente ipotezele simplificatoare adoptate în calculul elementelor lungi nu mai pot fi acceptate. Mecanismul de preluare a încărcărilor este de tip grindă cu contrafişă.