Comunitatea inginerească

Seminar Pfeifer - Sibiu

Publicat la 18.09.2018
La data de 11 septembrie 2018 a avut loc seminarul Pfeifer de la Sibiu, cu titlul "Sisteme de prindere în zone seismice". Prezentarea "Calculul planșeelor dală în zone seismice" din cadrul seminarului este disponibilă în cadrul acestui articol. Prezentarea a fost structurată în două părți, prima descriind un studiu de caz asupra prăbușirii unei structuri cu funcția de parcare subterană în Tel Aviv, Israel, iar a doua parte evidențieaza prevederile conținute în propunerea de modificare a normativului P100-1/2013, referitoare la structurile cu planșee dală

Solitar sau solidar ? (AICPS 25 ani)

Publicat la 04.06.2015
In perioada 21-22 Mai 2015 a avut loc a XXV-a conferință a Asociației inginerilor proiectanți de structuri (AICPS). Cu acest prilej dl. ing. Dragoș MARCU a prezentat un material având la bază rezultatele sondajului de opinie realizat de către Encipedia.Prezentarea a mai conținut o analiză retrospectivă, precum și unele propuneri de dezvoltare viitoare a asociației.