Proiectare

Tabel de conversie simboluri din SR EN 1992-1-1 și STAS 10107/0-90

Publicat la 30.01.2014
O dată cu intrarea în vigoare a noului cod de proiectare seismică, standardul SR EN 1992-1-1 publicat de ASRO devine document normativ de referință și înlocuiește STAS 10107/0-90. Pentru cei care nu au utilizat standardele din seria Eurocod, familiarizarea cu noile notații poate constitui o problemă. În acest articol se încearcă realizarea unui tabel de conversie al celor mai utilizate simboluri din SR EN 1992-1-1.