Grinzi de beton armat

Noțiuni introductive

Publicat la 28.09.2012
Grinzile sunt elemente de tip bară supuse la încovoiere sau încovoiere cu forţă tăietoare. Prin element de tip bară se înţeleg corpurile la care una dintre dimensiuni (lungimea) este mult mai mare decât celelalte două.

Calculul eforturilor

Publicat la 28.09.2012
Calculul eforturilor în grinzi care nu sunt încărcate cu momente la capete din conlucrarea cu stâlpii se poate face rapid aplicând metoda echilibrului elastic sau metoda echilibrului limită.

Schematizarea pentru calcul

Publicat la 29.12.2013
Calculul eforturilor în grinzi se poate face cu metodele studiate la statica construcțiilor. Diferențele dintre structurile reale și structurile idealizate utilizate în calcul necesită însă schematizări potrivite. La grinzi sunt necesare în principal schematizări privind axa barei, secțiunea transversală, natura reazemelor și deschiderile de calcul.

Verificarea rezistenței la forță tăietoare

Publicat la 03.07.2013
Cel mai utilizat model de calcul la forță tăietoare este cel al grinzii cu zăbrele echivalente alcătuită din fibrele longitudinale comprimate de beton (talpa comprimată), armătura longitudinală întinsă (talpa întinsă), etrierii (montanții întinși) și bielele comprimate de beton înclinate (diagonalele comprimate)

Detalierea armăturilor

Publicat la 22.05.2013
Grinzile se armează, de regulă, cu bare drepte și etrieri. La grinzile cu deschideri mari solicitate predominant gravitațional se pot dispune în vecinătatea reazemelor și bare înclinate cu scopul de a ajuta la preluarea forțelor tăietoare.

Grinzi cu axa frântă

Publicat la 28.09.2012
În practică există numeroase situații în care este necesar să se realizeze grinzi cu axa frântă. Este cazul, de exemplu, grinzilor prefabricate de acoperiș sau al grinzilor care mărginesc rampele scărilor.

Rezemări indirecte, încărcări suspendate

Publicat la 11.11.2014
În practica curentă de proiectare se întâlnesc multe situaţii în care încărcări importante sunt „agăţate” de zona întinsă a grinzilor încovoiate. Astfel de situaţii sunt, de exemplu, în cazul suspendării de partea inferioară a grinzilor a unor conducte de gabarit mare sau a podurilor rulante. De asemenea în cazul grinzilor întoarse, când placa este turnată la partea inferioară a grinzii, se consideră ca încărcarea adusă de placă este suspendată.

Calculul zonelor de discontinuitate

Publicat la 28.09.2012
Modelarea „Strut&Tie” este o metodă unitară de calcul a elementelor de beton armat care ia în calcul efectele combinate ale eforturilor secţionale. Această metodă serveşte la calculul eforturilor în beton şi armătură în zonele de discontinuitate.