Comercial

În curând

Această secțiune va fi dedicată prezentării soluțiilor tehnice cu caracter comercial a căror aplicare poate conduce la creșterea siguranței și durabilității mediului construit. Se va pune accent pe informarea tehnică explicită a profesioniștilor în domeniu cu privire la caracteristicile diferitelor soluții, domeniul de utilizare și metodele de aplicare în practică.