Comentarii privind evaluarea seismică a clădirilor cu structura de beton armat conform P100-3

Comentariile privitoare la prevederile codului au fost elaborate cu ocazia cursurilor de pregătire pentru ingineri pe care Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) le-a desfășurat în parteneriat cu Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AIPCS). La aceste cursuri organizate la București și Cluj au participat peste 140 de ingineri. Lectori în cadrul cursului au fost conf. dr. ing.Viorel Popa (UTCB) și dr. ing. Mihai Pavel (AICPS). Comentariile din acest document reprezintă numai o interpretare personală, cu caracter informativ, a prevederilor codului de evaluare seismică. Acest document nu a fost supus unui proces de avizare publică și nu este asumat de către autoritatea publică competentă ca parte a reglementării tehnice. Aceste comentarii pot fi revizuite și completate pe măsură ce dialogul referitor la prevederile codului se dezvoltă.

Aceast articol necesită autentificare.

Autentificare