Cod de proiectare seismică – partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri (actualizat 2019)

Codul de proiectare seismică P100-1/2013 , partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 558 din 03.09.2013, cu intrare în vigoare de la 1 Ianuarie 2014.

În Monitorul Oficial al României nr. 928, partea I din 18.11.2019 a fost publicat ordinul ministrului cu nr. 2956 din 22.10.2019 privind modificarea și completarea reglementării tehnice P100-1/2013, cu intrare în vigoare de la data publicării.

Encipedia a publicat varianta consolidată a codului P100-1/2013, conținând modificările din 2019 integrate în textul inițial.

Cod de proiectare seismică – partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri (actualizat 2019)